W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

capgemini.jpgW piątek 30 września klasa 1F  odwiedzi siedzibę firmy

Capgemini przy „CH- Karolinka” w Opolu.

Wychodzimy w dwóch grupach:

I gr, ucząca się j. niemieckiego, wychodzi  po pierwszej lekcji

pod opieką P. J. Kruk.

II gr, z językiem hiszpańskim, wychodzi po czwartej lekcji z P. P. Wajsem.

Wszystkim uczestnikom, już dziś,  życzymy wielu pozytywnych wrażeń!

Z kolei 4 października będziemy gościć w naszej szkole

 

Dyrektora opolskiego oddziału firmy Capgemini Pana Marcina Nowaka,

 

który wygłosi prelekcję dla uczniów klasy patronackiej.

Początek spotkania zaplanowano na godz. 10:40 w sali nr 14.

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w XIV edycji Konkursu Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się  07 listopada 2016 roku o godz. 10:00, w budynku Centrum Nauk Przyrodniczych, przy ul. Powstańców Śląskich 19 w Opolu (dawna siedziba Publicznego Gimnazjum nr 6).

Zbliżające się Święto Niepodległości jest okazją do wspomnień o burzliwej przeszłości naszego kraju. Jednocześnie jest to dla Nas święto radosne. Dlatego też pozostawiamy Państwu do wyboru repertuar pieśni patriotycznych, który jest bardzo szeroki.  Mogą to być pieśni żołnierskie, legionowe, powstańcze, religijne, te które opiewają piękno naszej Ojczyzny, jak i te, które w jeszcze inny sposób wyrażają uczucia patriotyczne. 

Zapraszamy do udziału.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu - szkoły gimnazjalne

Regulamin konkursu - szkoły ponadgimnazjalne

Karta zgłoszenia dla ucznia szkoły gimnazjalnej

Karta zgłoszenia dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - osoba niepełnoletnia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - osoba pełnoletnia

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - osoba niepełnoletnia

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - osoba pełnoletnia

Uwaga maturzyści! Szkolny doradca zawodowy pani Urszula Derek zaprasza do śledzenia zakładki Aktualności w dziale Doradca zawodowy naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie, między innymi, informacje o Opolskim Salonie Maturzystów, który odbędzie się 30 września 2016 roku.

Perspektywy2016

W ramach zajęć w Ognisku Plastycznym pt „Wiedza o sztuce” w roku bieżącym prowadzone są zajęcia poświęcone architekturze. Liceum Plastyczne przy ul. Strzelców Bytomskich 10 zaprasza uczniów zainteresowanych maturą z historii sztuki lub studiowaniem architektury we czwartki godz.16-17.30 do sali 04.

Kontakt sms-owy dla zainteresowanych 608495352 - p. Maria

W dniach 19 - 23. 09. 2016r. w Różance odbył się kolejny obóz matematyczny. Uczniowie klasy 2a oraz klas 3 uczestniczyli w wykładach, do późnych godzin nocnych rozwiązywali zadania z "dobranocek". Relaksowali się na zajęciach sportowych, zdobyli Śnieżnik oraz uczestniczyli w grze terenowej na Zamku Szczerba. Wszystkim uczestnikom obozu dziękujemy za wysiłek umysłowy i dobrą zabawę.

 

 

Różanka 2016

 

 

 

Maturzyści! Poniżej harmonogram wypełniania deklaracji maturalnych w bibliotece szkolnej. Na początku każdej lekcji do biblioteki zapraszam pierwszych 10 uczniów (wg kolejności w dzienniku), po wypełnieniu deklaracji, wymienią ich kolejni uczniowie. Proszę przemyśleć wybory przedmiotów, mieć numer pesel, znać kod pocztowy.

Wzór deklaracji dostępny tutaj: http://oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/Proc217mat/Zal1a.pdf

  

lekcja czwartek 22.09 piątek 23.09
1 3d 3e
2 3c 3c
3 3a 3b
4 3e 3a
5 3b 3d

Osoby nieobecne w podanych terminach proszone są o zgłoszenie się do biblioteki w poniedziałek 26.09 na lekcji 6.

Przypominam, że warunkiem przystąpienia do matury jest złożenie deklaracji wstępnej do 30.09!

Wszystkich chętnych gimnazjalistów i licealistów zachęcamy do udziału w ciekawym konkursie
na prezentację multimedialną o Czechach pod hasłem:Czechy
"Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów - Czechów"
organizowanym w ramach Kongresu Czechoznawstwa Polskiego 2016 r.
Prezentacja może dotyczyć jednego z zaproponowanych tematów:
Piękno i urok czeskiego krajobrazu.
Czeskie miasta.
Moja ulubiona postać związana z kulturą czeską.
Czesko-polskie związki kulturalne.
Czeskie zespoły i piosenkarze.
Czescy polonofile.
Czeskie potrawy.
Czeskie zamki.
Ulubiony bohater filmowy lub literacki.
Czeski przemysł.
Wybrane wydarzenia z historii Czech.
Życie codzienne mieszkańców Czech.
Termin nadsyłania prac upływa 25 października 2016 roku.
Uczniów zainteresowanych konkursem prosimy o kontakt z nauczycielami geografii, j.polskiego, historii lub z wychowawcami.

                                                                                      

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o programie FLEX  (Future Leaders Exchange Program). FLEX to  program wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.

Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. Program jest w pełni finansowany przez Departament Stanu USA. Szczegóły>>

Daty dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, które są ustalane przez dyrektora szkoły na podst.§ 5 ust. 1-2 Rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

Zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2016 r. oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców ( w dniu 16.09.2016 r.) oraz Samorząd Uczniowski ( w dniu 16.09.2016 r.) dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu w roku szkolnym 2016/2017:

31.10.2016 r., 2.05.2017 r., 16.06.2017 r. oraz 4,5,8 maja 2017 r.

                                                                                                                                                                         Opole, 16 września 2016 r.

UWAGA, KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA KOLUMBA!

„PODRÓŻ KOLUMBA DO AMERYKI – ZDERZENIE ŚWIATÓW”

Tematem konkursu jest plastyczna ilustracja tego, jak podróż Kolumba i jej konsekwencje – zderzenie dwóch światów – wpłynęły na historię ludzkości.

Aby wziąć udział w konkursie należy sporządzić pracę w dowolnej technice plastycznej, w formacie A3 na papierze lub innym podłożu.

W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum nr 6 w ZSO Nr I w Opolu. Prace (podpisane na odwrocie) należy składać w szkole do 30 września 2016 r. w pokoju nauczycielskim. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wystawione na terenie szkoły. Zwycięzca zostanie wyłoniony w wyniku głosowania uczniów szkoły i otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową.

Krzysztof Kolumb(1451 – 1506) był prze­ło­mowym odkrywcą geogra­ficznym. Wierząc, że możliwe jest dopły­niecie z Europy do Indii przemierzył drogą morską kulę ziemską i odkrył konty­nent amery­kański. 12 paździer­nika 1492 r. po dwóch miesią­cach podró­żo­wania i poszu­ki­wania morskiej drogi do Chin i Indii dotarł do Wysp Bahama, Kuby i Haiti, odkry­wając tym samym nowy dla Europy ląd, nazwany później Ameryką.

Od początku XX wieku 12 paździer­nika, Dzień Kolumba,  obcho­dzony jest jako oficjalne święto państwowe w wielu krajach Nowego Świata, również w Stanach Zjednoczonych. Wyda­rzenie to jest również oficjalnym świętem w niektó­rych państwach Ameryki Łaciń­skiej (Día de la Raza), na wyspach Bahama (Disco­very Day), w Argen­tynie (Día del Respeto a la Diver­sidad Cultural) czy Urugwaju (Día de las Américas).

Organizatorzy:

A. Szeląg, M. Szuster

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu